חברת אל-מור הינה קבלן EPC ראשי בתכנון, בהקמה ובאחזקת תחנות כח באנרגיה סולארית פוטו-וולטאית וביצעה פרויקטים עבור חברת EDF ו – Arava Power באתרים:

  • קטורה – תחנת כח 40MW
  • זמורות – תחנת כח 50MW

מהלך ההקמה כלל:

  • בדיקת התכנות
  • תכנון-על סולארי וכן תכנון מפורט של כלל מערכות הבקרה והאנרגיה, וכן האזרחיות
  • ביצוע כלל העבודות אזרחיות – מבנים, דרכים, ניקוזים, גדרות וכיוב'
  • ביצוע כלל עבודות האנרגיה והחשמל AC,DC,MV
  • ביצוע מערכות מתח נמוך מאוד: SCADA, מערכת אבטחה ותקשורת
  • חיבור לתחמ"ש 161KV
  • התממשקות עם חברת חשמל
  • תחזוקה ותפעול האתר למשך 20 שנה

שנת ביצוע: 2014-2015

חזרה לפרוייקטים נבחרים