חברת אל-מור ביצעה את הנחת כבלי ה-161KV המחברים בין תחנת הכח לתחמ״ש במפעלי ים המלח.

הפרויקט כלל את העבודות הנ״ל:

  • תכנון וביצוע  גשר תשתיות עילי לנשיאת כבלי מתח עליון.
  • תכנון והתקנת סולמות כבלים ייחודיים לפרויקט באורך של כ 2,000 מטר.
  • הנחת 6 קילומטרים של כבל 161KV על גביי גשר התשתיות.
  • ביצוע מופות חיבור במתח עליון.
  • תכנון וחיבורי Seal End במתח עליון.
  • בדיקות והרצות (Commissioning).
  • תכנון והתקנה של כיסוי ייעודי להגנת הכבלים.

שנת ביצוע: 2014-2016

חזרה לפרוייקטים נבחרים