אל-מור ניהלה וביצעה את מערכות החשמל והתקנת מערכות הבקרה במחלבה. מחלבת טרה הינה הגדולה בישראל והוקמה סמוך לנתיבות.

אל-מור כקבלן הראשי ניהלה וביצעה את כלל האלקטרומכניות אשר כללו:

 • ייצור והתקנת לוחות חשמל מ"נ במחלבה – לוחות ראשיים A4000.
 • התקנת סולמות כבלים.
 • הנחה וחיבור כבלים – מ׳׳ג, מ״נ, כבלים אופטיים וכבלי תקשורת.
 • התקנת שנאים ולוחות מ"ג – סה"כ 16 תאים.
 • ביצוע בדיקות מעבדה לכבלים ושנאים.
 • הרכבת פסי צבירה מ"נ.
 • התקנת גנרטורים ומערכות ההחלפה.
 • ביצוע כל עבודות מכשור ובקרה כולל התקנת צנרת וחיבור אביזרי קצה.
 • ביצוע הארקות והגנות ברקים.
 • תאורת אתר, קווי הייצור והאולמות.
 • התקנת מערכות הבקרה, מערכות ההבטחה ומערכת השליטה המרכזית (SCADA).

שנת ביצוע: 2013-2014

חזרה לפרוייקטים נבחרים