אל-מור ביצעה את עבודות החשמל בתחנת הכח אגן כימיקלים, תחנת הכח מסוג מחזור משולב ממוקמת באשדוד ומופעלת בגז טבעי וסולר כגיבוי ובעלת כושר ייצור של כ -55MW.

מבנה התחנה כולל טורבינת גז של חברת ג׳נרל אלקטריק וטורבינות קיטור של סימנס, בנוסף בוצעו עבודות חשמל ביחידות תומכות BOP – Balance Of Plant הכוללות:

 • מערכות לטיפול במים (Water Treatment)
 • מערכות קירור (Cooling Tower)
 • מבנה חלוקת חשמל (Power Distribution Building)
 • מבנה התחברות לרשת (GIS – Gas Isolated System)
 • גנרטור חרום (EDG – Emergency Diesel Generator)
 • חדרי מצברים ומערכת UPS

אל-מור שימשה כקבלן החשמל הראשי בתחנה וביצעה את העבודות:

 • ייצור והתקנת לוחות חשמל
 • התקנת תעלות וסולמות חשמל
 • הנחה כבלים – מתח עליון, מ״ג, מ״נ ותקשורת
 • ביצוע חיבורים במתח עליון, גבוה ונמוך.
 • התקנת גנרטור חרום
 • חיבור מערכות UPS ומערכות DC
 • חיבור והתקנת חדרי מצברים
 • ביצוע בדיקות מעבדה לכבלים ושנאים
 • חשמל מבנים כללי.

תיאור אתר

ביצוע עבודות בתחנת משנה 161KV לתחנת כח אגן כימיקלים.

בפרויקט זה חברת אל-מור ביצעה את כלל העבודות בתחנת המשנה הפועלת במתח 161KV ומתחברת לרשת החשמל, העבודות כללו:

 • ייצור התקנה וחיווט לוחות AC & DC
 • אספקה והתקנה של מערכת DC כולל ממירים וחדר מצברים
 • חיבורי מתח עליון לרשת החשמל
 • התקנת וחיבור שנאי 75MVA

שנת ביצוע: 2014-2015

חזרה לפרוייקטים נבחרים