אל-מור ביצעה את מערכות החשמל בתחנת הכח במפעלי ים המלח, תחנת הכח מסוג מחזור משולב ממוקמת בתוך מפעלי ים המלח ומופעלת בגז טבעי וסולר כגיבוי ובעלת כושר ייצור של כ – 240MW.

מבנה התחנה כולל טורבינת גז וטורבינות קיטור מתוצרת סימנס, בנוסף בוצעו עבודות חשמל ביחידות תומכות BOP – Balance Of Plant הכוללות:

 • מערכות לטיפול במים (Water Treatment)
 • מערכות קירור
 • מבנה חלוקת חשמל (Power Distribution Building)
 • גנרטור חרום (EDG – Emergency Diesel Generator)
 • חדרי מצברים ומערכת UPS

אל-מור שימשה כקבלן מערכות אלקטרומכניות הראשי בתחנה וביצעה את במערכות הבאות:

 • ייצור והתקנת לוחות חשמל.
 • התקנת 11,000 מטר של תעלות וסולמות כבלים.
 • הנחה וחיבור 180,000 מטר כבלים – מ׳׳ג, מ״נ, כבלים אופטיים וכבלי תקשורת.
 • ביצוע של כ -2700 חיבורים.
 • התקנת ציוד מיתוג ושנאי מתח עליון  בהספקים 250MVA, 90MVA,30MVA.
 • התקנת גנרטורים.
 • הרכבת פסי צבירה נחושת ואלומיניום.
 • חיבור מערכות UPS ומערכות DC.
 • חיבור והתקנת חדרי מצברים.
 • ביצוע הארקות והגנות ברקים.
 • תאורת אתר.
 • ביצוע בדיקות מעבדה במתח עליון ובמתח גבוה לכבלים ושנאים.
 • עבודות חשמל כלליות.
 • תכנון וביצוע מערכת מצלמות במעגל סגור.
 • תכנון וביצוע מערכת בקרת כניסה.
 • תכנון וביצוע מערכת כריזה
 • הקמת מערך התקשורת IT/Tel.

שנת ביצוע: 2014-2016

חזרה לפרוייקטים נבחרים