אל-מור ביצעה את כלל מערכות החשמל, המכשור והבקרה באחד מפרויקטי האנרגיה הגדולים והמורכבים בישראל – תחנת הכח דוראד.

תחנת הכח מסוג מחזור משולב ממוקמת דרומית לאשקלון ומופעלת בגז טבעי וסולר כגיבוי והינה בעלת כושר ייצור של כ – 840MW, מבנה התחנה כולל:
12 טורבינות גז של מחברת ג׳נרל אלקטריק ו – 2 טורבינות קיטור של SKODA.
סה״כ 14 טורבינות שמחולקות לשני בלוקים המספקים 420MW כל אחד.

יחידות תומכות BOP – Balance Of Plant הכוללות:

 • מערכות לטיפול במים (Water Treatment).
 • מערכות קירור (Cooling Tower).
 • מבנה חלוקת חשמל (Power Distribution Building).
 • מבנה התחברות לרשת (GIS – Gas Isolated System).
 • גנרטור חרום (EDG – Emergency Diesel Generator).
 • חדרי מצברים ומערכת UPS.

אל-מור שימשה כקבלן מערכות האלקטרומכניות הראשי בתחנה וביצעה את המערכות הבאות:

 • ייצור והתקנת לוחות מ"נ 5,000 אמפר.
 • התקנת 25,000 מטר של תעלות וסולמות כבלים.
 • הנחה של כ – 900,000 מטר כבלים – מ״ג, מ״נ, כבלים אופטיים וכבלי תקשורת.
 • ביצוע של כ – 23,000 חיבורים
 • אספקה, התקנה וחיבור שנאים ולוחות הגנה למתח עליון ולמתח גבוה.
 • ביצוע בדיקות מעבדה לכבלים, לשנאים ולמערכות ההגנה.
 • התקנת גנרטורים.
 • אספקה והרכבת פסי צבירה נחושת ואלומיניום.
 • חיבור מערכות UPS ומערכות DC.
 • חיבור והתקנת חדרי מצברים.
 • ביצוע כל עבודות המכשור והבקרה כולל התקנת צנרת וחיבור אביזרי קצה.
 • ביצוע הארקות והגנות ברקים.
 • אספקה והתקנת תאורת אתר ותאורת חירום.

שנת ביצוע: 2012-2014

חזרה לפרוייקטים נבחרים